جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات فایل سل آغاز شد.مشاهده جشنواره

جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

در این پست از فروشگاه ساز رایگان یاس سل، فیلم آموزش ساده و پیشرفته استوری لاین 3 - آموزش ساخت بازی با استوری لاین 3 - storyline3 را برای شما قرار داده ایم.

فیلم آموزش ساده و پیشرفته استوری لاین 3 - آموزش ساخت بازی با استوری لاین 3 - storyline3  را میتوانید با کیفیت فوق العاده عالی از وبسایت ما خرید و دانلود نمایید.

آموزش پیشرفته تولیدمحتوای استوری لاین آموزش پیشرفته تولید محتوای الکترونیکی با استوری لاین سه articulate storyline در قالب ۳۳ فیلم آموزشی با کیفیت بسیار خوب همراه با سورس آماده آموزش ها و فایل های گرافیکی مورد نیاز با خرید آموزش پیشرفته استوری لاین می توانید اموزش کامل و با کیفیت سطح مقدماتی و متوسط و آزمون سازی را بصورت رایگان دریافت کنید. شکار اعداد آموزش پیشرفته تولید محتوای استوری لاین آموزش استوری لاین ساعت با دیال آموزش پیشرفته تولید محتوای استوری لاین آموزش استوری لاین قطار کلمات منوی حرفه ای آموزش پیشرفته تولید محتوای استوری لاین آموزش استوری لاین آموزش پیشرفته تولید محتوای استوری لاین Articulate Storyline جلسه شصت و پنج: بازگشت تمام گزینه ها با درگ گزینه اشتباه در آزمون کشیدن و رها کردن- بصورت عملی و کاربردی(۱۷ دقیقه). جلسه شصت و شش: بازگشت گزینه غلط در آزمون های کشیدن و رهاکردن – بصورت عملی و کاربردی (۲۷ دقیقه). جلسه شصت و هفت: تغییر وضعیت گزینه های درگ شدنی با قرار گیری روی محل دراپ – بصورت عملی و کاربردی(۱۵ دقیقه). جلسه شصت و هشت: طراحی آزمون کشویی – بصورت عملی و کاربردی (۲۱ دقیقه). جلسه شصت و نه: طراحی بازی آموزشی اعداد زوج – بصورت عملی و کاربردی ( ۲۷ دقیقه). جلسه هفتاد: طراحی یک تمرین الگویابی- بورت عملی و کاربردی (۱۸ دقیقه). جلسه هفتاد و یک:” انتخاب جواب با کلیک مکرر روی خانه ها – بصورت عملی و کاربردی( ۱۵ دقیقه). جلسه هفتاد و دو: طراحی فعالیت آموزشی تکمیل نقاشی – بصورت عملی و کاربردی ( ۲۵ دقیقه). جلسه هفتاد و سه: طراحی فعالیت آموزشی سوالات مرحله ای – بصورت عملی و کاربردی (۲۳ دقیقه). جلسه هفتاد و چهار: طراحی وضعیت اشیا با درگ کردن – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۷ دقیقه). جلسه هفتاد و پنج: تمام صفحه کردن نمایش فیلم در اسلاید – بصورت عملی و کاربردی (۱۰ دقیقه). جلسه هفتاد و شش: طراحی جعبه سوالات – بصورت عملی و کاربردی (۳۴ دقیقه). جلسه هفتاد و هفت: طراحی آزمون چندجای خالی عددی در یک اسلاید – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۳ دقیقه). جلسه هفتاد و هشت: چند سوال چند گزینه ای در یک اسلاید با قابلیت نمایش جواب ( ۲۶ دقیقه). جلسه هفتاد و نه: طراحی چند سوال صحیح و غلط در یک اسلاید – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۵ دقیقه). جلسه هشتاد: طراحی چند سوال چند گزینه ای تک پاسخی در یک اسلاید – بصورت عملی و کاربردی ( ۲۴ دقیقه). آموزش پیشرفته تولید محتوای استوری لاین آموزش استوری لاین جلسه هشتاد و یک: درگ جواب ها بر روی گزینه های در حال حرکت – بصورت عملی و کاربردی ( ۲۳ دقیقه). جلسه هشتاد و دو: آمدن گزینه های بعدی با درگ درست اولین گزینه در آزمون های درگ اند دراپ – بصورت عملی و کاربردی(۱۴ دقیقه). جلسه هشتاد و سه: طراحی آزمون ساعت با استفاده از ابزار دیال – بصورت عملی و کاربردی(۱۴ دقیقه). جلسه هشتاد و چهار: طراحی تمرین جمع و شکل آن – بصورت عملی و کاربردی(۲۳ دقیقه). جلسه هشتاد و پنج: طراحی بازی آموزشی مرتب کردن جمله روی قطار – بصورت عملی و کاربردی(۱۶ دقیقه). جلسه هشتاد و شش: تعاملی کردن تمرینات کتاب درسی -تمرین اول- بصورت عملی و کاربردی(۲۵ دقیقه). جلسه هشتاد و هفت: تعاملی کردن تمرینات کتاب درسی -تمرین دوم- بصورت عملی و کاربردی(۱۴ دقیقه). جلسه هشتاد و هشت: تعاملی کردن تمرینات کتاب درسی -تمرین سوم- بصورت عملی و کاربردی(۲۲دقیقه). جلسه هشتاد نه:تعاملی کردن تمرینات کتاب درسی -تمرین چهارم- بصورت عملی و کاربردی(۱۳دقیقه). جلسه نود: طراحی یک فعالیت برای آموزش کسر اعداد – بصورت عملی و کاربردی(۱۵ دقیقه). جلسه نود و یک: طراحس فعالیت کلیک روی گزینه های متحرک – بصورت عملی و کاربردی( ۲۴ دقیقه). جلسه نود و دو: هماهنگ کردن متن و صدا برای آموزش قرآن و فارسی – بصورت عملی و کاربردی( ۲۶ دقیقه). جلسه نود و سه: آزمون وصل کردنی نوع اول – عملی و کاربردی( ۲۳ دقیقه). جلسه نود و چهار: آزمون وصل کردنی نوع دوم – عملی و کاربردی(۲۵ دقیقه). جلسه نود و پنج: طراحی منو نمونه اول – بصورت عملی و کاربردی(۱۶ دقیقه) جلسه نود و شش:طراحی منو نمونه دوم- بصورت عملی و کاربردی ( ۱۴ دقیقه). جلسه نود و هفت: طراحی منو نمونه سوم- بصورت عملی و کاربردی ( ۱۸دقیقه). جلسه نود و هشت: طراحی منو نمونه چهارم- بصورت عملی و کاربردی ( ۲۴دقیقه). جلسه نود و نه: تبدیل پوشه خروجی استوری لاین بصورت یک فایل اجرایی – عملی و کاربردی(۶ دقیقه). آموزش بازی سازی با استوری لاین در قالب ۱۹فیلم آموزشی با کیفیت بسیار خوب همراه با سورس آماده آموزش ها و فایل های گرافیکی مورد نیاز بازی رنگ آمیزی با استوری لاین بازی رنگ آمیزی کلمات با استوری لاین بازی کارت حافظه با استوری لاین جلسه صد:طراحی برنامه رنگ آمیزی نوع اول – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۹ دقیقه). جلسه صد و یک:طراحی برنامه رنگ آمیزی نوع دوم – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۷دقیقه). جلسه صد و دو:طراحی برنامه رنگ آمیزی با مداد رنگی نوع سوم – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۵دقیقه). جلسه صد و سه:طراحی برنامه رنگ آمیزی با قلم مو نوع چهارم – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۴دقیقه). جلسه صد و چهار: ساخت جدول سودوکو( بازی شگفت انگیز) نوع اول- بصورت عملی و کاربردی (۱۶ دقیقه). جلسه صد و پنج: ساخت جدول سودوکو( بازی شگفت انگیز) نوع دوم- بصورت عملی و کاربردی (۱۴دقیقه). جلسه صد و شش: ساخت جدول سودوکو( بازی شگفت انگیز) – بصورت عملی و کاربردی (۲۸دقیقه). جلسه صد و هفت: ساخت جدول سودوکوانتخاب عدد با کلیک مکرر- بصورت عملی و کاربردی (۲۱دقیقه). جلسه صد و هشت: بازی پازل نوع اول – بصورت عملی و کاربردی (۲۱ دقیقه). جلسه صد و نه: بازی پازل نوع دوم با کلیک مکرر روی قطعات – بصورت عملی و کاربردی (۱۶دقیقه). جلسه صد و ده: طراحی پازل آموزشی- بصورت عملی و کاربردی(۱۸ دقیق). جلسه صد و یازده: انتخاب جواب از بین قطعات پازل – بصورت عملی و کاربردی (۲۸ دقیقه). جلسه صد و دوازده:طراحی بازی پیداکردن اختلاف دو تصویر – بصورت عملی و کاربردی (۲۷ دقیقه). جلسه صد و سیزده: طراحی فعالیت شمارش شکل و رنگ آمیزی – بصورت عملی و کاربردی ( ۲۷ دقیقه). جلسه صد و چهارده: طراحی بازی آموزشی الگویابی رنگ آمیزی – بصورت عملی و کاربردی ( ۲۹ دقیقه). جلسه صد و پانزده: طراحی بازی کارت های حافظه – بصورت عملبی و کاربردی(۲۹ دقیقه). جلسه صد و شانزده: طراحی بازی کارتهای حافظه، تمام کارت ها رو – بصورت عملی و کاربردی (۹ دقیقه). جلسه صد و هفده: طزاحی بازی کارت های حافظه نصف کارت ها رو نصف دوم پنهان – عملی و کاربردی(۱۰ دقیقه). جلسه صد و هجده: طراحی بازی ذهنی اسلایدر – بصورت عملی و کاربردی(۱۹ دقیقه). آموزش استفاده از جاوااسکریپت در بازی سازی آموزشی با استوری لاین در قالب ۲۰ فیلم آموزشی با کیفیت بسیار خوب همراه با سورس آماده آموزش ها و فایل های گرافیکی مورد نیاز بازی آموزشی با استوری لاین بازی آموزشی با استوری لاین بازی آموزشی با استوری لاین جلسه صد و نوزده: ساخت عبارت های جمع تصادفی – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۹ دقیقه). جلسه صد و بیست: ساخت عبارت های ضرب تصادفی – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۸دقیقه). جلسه صد و بیست و یک :ساخت دو عدد تصادفی و مقایسه آنها – بصورت عملی و کاربردی (۱۸ دقیقه). جلسه صد و بیست و دو :ساخت بزرگترین عدد چهار رقمی با اعداد تصادفی – بصورت عملی و کاربردی (۲۷دقیقه). جلسه صد و بیست و سه :انتخاب بزرگترین عدد از بین چند عدد تصادفی – بصورت عملی و کاربردی (۲۰دقیقه). جلسه صد و بیست و چهار :کلیک روی اعداد از کوچک به بزرگ – بصورت عملی و کاربردی (۲۷دقیقه). جلسه صد و بیست و پنج:وارد کردن شکل با توجه به عبارت جمع – بصورت عملی و کاربردی (۳۲دقیقه). جلسه صد و بیست و شش:عبارت جمع تصادفی بصورت چند گزینه ای تک پاسخی – بصورت عملی و کاربردی (۲۴دقیقه). جلسه صد و بیست و هفت:نوشتن اعداد عبارت جمع برای اشکال تصادفی – بصورت عملی و کاربردی (۲۵دقیقه). جلسه صد و بیست و هشت:طراحی بازی اموزشی شمارش انگشتان دو دست – بصورت عملی و کاربردی (۲۹دقیقه). جلسه صد و بیست و نه:طراحی زمان و ساعت بندی بازی – بصورت عملی و کاربردی (۲۷دقیقه). جلسه صد و سی: بازی مرحله ای حرکت مرحله ای عمل تفریق – بصورت عملی و کاربردی ( ۳۵ دقیقه). جلسه صد و سی یک :طراحی بازی ضرب با انتخاب ضرب اعداد – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۸دقیقه). جلسه صد و سی و دو: طراحی بازی قطار ضرب – بصورت عملی و کاربردی ( ۲۸دقیقه). جلسه صد و سی و سه: بازی پیدا کردن دو عدد با حاصل جمع مشخص- بصورت عملی و کاربردی ( ۳۵ دقیقه). جلسه صد و سی و چهار: نمایش یا عدم نمایش شکل برای یک عبارت جمع – بصورت عملی و کاربردی ( ۲۵دقیقه). جلسه صد و سی و پنج : بازی مرتب کردن اعداد از بزرگ به کوچک بر روی قطار اعداد – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۶دقیقه). جلسه صد و سی شش : تکمیل منظره یک نقاشی با هر پاسخ درست – بصورت عملی و کاربردی ( ۲۴دقیقه). جلسه صد و سی و هفت: نوشتن اعداد عبارت جمع با کلیک مکرر روی خانه اعداد – بصورت عملی و کاربردی ( ۲۴دقیقه). جلسه صد و سی و هشت: طراحی بازی ریاضی – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۲دقیقه). جلسه صد و سی و نه:طراحی جدول ارزش مکانی برای اعداد سه رقمی – بصورت عملی و کاربردی ( ۳۲دقیقه). جلسه صد و چهل:خالی کردن یک کادر ورود عدد از عدد داخل آن – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۱دقیقه). ادامه در https://ejazesalam.ir/downloads/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-2/
آموزش پیشرفته تولیدمحتوای استوری لاین آموزش پیشرفته تولید محتوای الکترونیکی با استوری لاین سه articulate storyline در قالب ۳۳ فیلم آموزشی با کیفیت بسیار خوب همراه با سورس آماده آموزش ها و فایل های گرافیکی مورد نیاز با خرید آموزش پیشرفته استوری لاین می توانید اموزش کامل و با کیفیت سطح مقدماتی و متوسط و آزمون سازی را بصورت رایگان دریافت کنید. شکار اعداد آموزش پیشرفته تولید محتوای استوری لاین آموزش استوری لاین ساعت با دیال آموزش پیشرفته تولید محتوای استوری لاین آموزش استوری لاین قطار کلمات منوی حرفه ای آموزش پیشرفته تولید محتوای استوری لاین آموزش استوری لاین آموزش پیشرفته تولید محتوای استوری لاین Articulate Storyline جلسه شصت و پنج: بازگشت تمام گزینه ها با درگ گزینه اشتباه در آزمون کشیدن و رها کردن- بصورت عملی و کاربردی(۱۷ دقیقه). جلسه شصت و شش: بازگشت گزینه غلط در آزمون های کشیدن و رهاکردن – بصورت عملی و کاربردی (۲۷ دقیقه). جلسه شصت و هفت: تغییر وضعیت گزینه های درگ شدنی با قرار گیری روی محل دراپ – بصورت عملی و کاربردی(۱۵ دقیقه). جلسه شصت و هشت: طراحی آزمون کشویی – بصورت عملی و کاربردی (۲۱ دقیقه). جلسه شصت و نه: طراحی بازی آموزشی اعداد زوج – بصورت عملی و کاربردی ( ۲۷ دقیقه). جلسه هفتاد: طراحی یک تمرین الگویابی- بورت عملی و کاربردی (۱۸ دقیقه). جلسه هفتاد و یک:” انتخاب جواب با کلیک مکرر روی خانه ها – بصورت عملی و کاربردی( ۱۵ دقیقه). جلسه هفتاد و دو: طراحی فعالیت آموزشی تکمیل نقاشی – بصورت عملی و کاربردی ( ۲۵ دقیقه). جلسه هفتاد و سه: طراحی فعالیت آموزشی سوالات مرحله ای – بصورت عملی و کاربردی (۲۳ دقیقه). جلسه هفتاد و چهار: طراحی وضعیت اشیا با درگ کردن – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۷ دقیقه). جلسه هفتاد و پنج: تمام صفحه کردن نمایش فیلم در اسلاید – بصورت عملی و کاربردی (۱۰ دقیقه). جلسه هفتاد و شش: طراحی جعبه سوالات – بصورت عملی و کاربردی (۳۴ دقیقه). جلسه هفتاد و هفت: طراحی آزمون چندجای خالی عددی در یک اسلاید – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۳ دقیقه). جلسه هفتاد و هشت: چند سوال چند گزینه ای در یک اسلاید با قابلیت نمایش جواب ( ۲۶ دقیقه). جلسه هفتاد و نه: طراحی چند سوال صحیح و غلط در یک اسلاید – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۵ دقیقه). جلسه هشتاد: طراحی چند سوال چند گزینه ای تک پاسخی در یک اسلاید – بصورت عملی و کاربردی ( ۲۴ دقیقه). آموزش پیشرفته تولید محتوای استوری لاین آموزش استوری لاین جلسه هشتاد و یک: درگ جواب ها بر روی گزینه های در حال حرکت – بصورت عملی و کاربردی ( ۲۳ دقیقه). جلسه هشتاد و دو: آمدن گزینه های بعدی با درگ درست اولین گزینه در آزمون های درگ اند دراپ – بصورت عملی و کاربردی(۱۴ دقیقه). جلسه هشتاد و سه: طراحی آزمون ساعت با استفاده از ابزار دیال – بصورت عملی و کاربردی(۱۴ دقیقه). جلسه هشتاد و چهار: طراحی تمرین جمع و شکل آن – بصورت عملی و کاربردی(۲۳ دقیقه). جلسه هشتاد و پنج: طراحی بازی آموزشی مرتب کردن جمله روی قطار – بصورت عملی و کاربردی(۱۶ دقیقه). جلسه هشتاد و شش: تعاملی کردن تمرینات کتاب درسی -تمرین اول- بصورت عملی و کاربردی(۲۵ دقیقه). جلسه هشتاد و هفت: تعاملی کردن تمرینات کتاب درسی -تمرین دوم- بصورت عملی و کاربردی(۱۴ دقیقه). جلسه هشتاد و هشت: تعاملی کردن تمرینات کتاب درسی -تمرین سوم- بصورت عملی و کاربردی(۲۲دقیقه). جلسه هشتاد نه:تعاملی کردن تمرینات کتاب درسی -تمرین چهارم- بصورت عملی و کاربردی(۱۳دقیقه). جلسه نود: طراحی یک فعالیت برای آموزش کسر اعداد – بصورت عملی و کاربردی(۱۵ دقیقه). جلسه نود و یک: طراحس فعالیت کلیک روی گزینه های متحرک – بصورت عملی و کاربردی( ۲۴ دقیقه). جلسه نود و دو: هماهنگ کردن متن و صدا برای آموزش قرآن و فارسی – بصورت عملی و کاربردی( ۲۶ دقیقه). جلسه نود و سه: آزمون وصل کردنی نوع اول – عملی و کاربردی( ۲۳ دقیقه). جلسه نود و چهار: آزمون وصل کردنی نوع دوم – عملی و کاربردی(۲۵ دقیقه). جلسه نود و پنج: طراحی منو نمونه اول – بصورت عملی و کاربردی(۱۶ دقیقه) جلسه نود و شش:طراحی منو نمونه دوم- بصورت عملی و کاربردی ( ۱۴ دقیقه). جلسه نود و هفت: طراحی منو نمونه سوم- بصورت عملی و کاربردی ( ۱۸دقیقه). جلسه نود و هشت: طراحی منو نمونه چهارم- بصورت عملی و کاربردی ( ۲۴دقیقه). جلسه نود و نه: تبدیل پوشه خروجی استوری لاین بصورت یک فایل اجرایی – عملی و کاربردی(۶ دقیقه). آموزش بازی سازی با استوری لاین در قالب ۱۹فیلم آموزشی با کیفیت بسیار خوب همراه با سورس آماده آموزش ها و فایل های گرافیکی مورد نیاز بازی رنگ آمیزی با استوری لاین بازی رنگ آمیزی کلمات با استوری لاین بازی کارت حافظه با استوری لاین جلسه صد:طراحی برنامه رنگ آمیزی نوع اول – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۹ دقیقه). جلسه صد و یک:طراحی برنامه رنگ آمیزی نوع دوم – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۷دقیقه). جلسه صد و دو:طراحی برنامه رنگ آمیزی با مداد رنگی نوع سوم – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۵دقیقه). جلسه صد و سه:طراحی برنامه رنگ آمیزی با قلم مو نوع چهارم – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۴دقیقه). جلسه صد و چهار: ساخت جدول سودوکو( بازی شگفت انگیز) نوع اول- بصورت عملی و کاربردی (۱۶ دقیقه). جلسه صد و پنج: ساخت جدول سودوکو( بازی شگفت انگیز) نوع دوم- بصورت عملی و کاربردی (۱۴دقیقه). جلسه صد و شش: ساخت جدول سودوکو( بازی شگفت انگیز) – بصورت عملی و کاربردی (۲۸دقیقه). جلسه صد و هفت: ساخت جدول سودوکوانتخاب عدد با کلیک مکرر- بصورت عملی و کاربردی (۲۱دقیقه). جلسه صد و هشت: بازی پازل نوع اول – بصورت عملی و کاربردی (۲۱ دقیقه). جلسه صد و نه: بازی پازل نوع دوم با کلیک مکرر روی قطعات – بصورت عملی و کاربردی (۱۶دقیقه). جلسه صد و ده: طراحی پازل آموزشی- بصورت عملی و کاربردی(۱۸ دقیق). جلسه صد و یازده: انتخاب جواب از بین قطعات پازل – بصورت عملی و کاربردی (۲۸ دقیقه). جلسه صد و دوازده:طراحی بازی پیداکردن اختلاف دو تصویر – بصورت عملی و کاربردی (۲۷ دقیقه). جلسه صد و سیزده: طراحی فعالیت شمارش شکل و رنگ آمیزی – بصورت عملی و کاربردی ( ۲۷ دقیقه). جلسه صد و چهارده: طراحی بازی آموزشی الگویابی رنگ آمیزی – بصورت عملی و کاربردی ( ۲۹ دقیقه). جلسه صد و پانزده: طراحی بازی کارت های حافظه – بصورت عملبی و کاربردی(۲۹ دقیقه). جلسه صد و شانزده: طراحی بازی کارتهای حافظه، تمام کارت ها رو – بصورت عملی و کاربردی (۹ دقیقه). جلسه صد و هفده: طزاحی بازی کارت های حافظه نصف کارت ها رو نصف دوم پنهان – عملی و کاربردی(۱۰ دقیقه). جلسه صد و هجده: طراحی بازی ذهنی اسلایدر – بصورت عملی و کاربردی(۱۹ دقیقه). آموزش استفاده از جاوااسکریپت در بازی سازی آموزشی با استوری لاین در قالب ۲۰ فیلم آموزشی با کیفیت بسیار خوب همراه با سورس آماده آموزش ها و فایل های گرافیکی مورد نیاز بازی آموزشی با استوری لاین بازی آموزشی با استوری لاین بازی آموزشی با استوری لاین جلسه صد و نوزده: ساخت عبارت های جمع تصادفی – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۹ دقیقه). جلسه صد و بیست: ساخت عبارت های ضرب تصادفی – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۸دقیقه). جلسه صد و بیست و یک :ساخت دو عدد تصادفی و مقایسه آنها – بصورت عملی و کاربردی (۱۸ دقیقه). جلسه صد و بیست و دو :ساخت بزرگترین عدد چهار رقمی با اعداد تصادفی – بصورت عملی و کاربردی (۲۷دقیقه). جلسه صد و بیست و سه :انتخاب بزرگترین عدد از بین چند عدد تصادفی – بصورت عملی و کاربردی (۲۰دقیقه). جلسه صد و بیست و چهار :کلیک روی اعداد از کوچک به بزرگ – بصورت عملی و کاربردی (۲۷دقیقه). جلسه صد و بیست و پنج:وارد کردن شکل با توجه به عبارت جمع – بصورت عملی و کاربردی (۳۲دقیقه). جلسه صد و بیست و شش:عبارت جمع تصادفی بصورت چند گزینه ای تک پاسخی – بصورت عملی و کاربردی (۲۴دقیقه). جلسه صد و بیست و هفت:نوشتن اعداد عبارت جمع برای اشکال تصادفی – بصورت عملی و کاربردی (۲۵دقیقه). جلسه صد و بیست و هشت:طراحی بازی اموزشی شمارش انگشتان دو دست – بصورت عملی و کاربردی (۲۹دقیقه). جلسه صد و بیست و نه:طراحی زمان و ساعت بندی بازی – بصورت عملی و کاربردی (۲۷دقیقه). جلسه صد و سی: بازی مرحله ای حرکت مرحله ای عمل تفریق – بصورت عملی و کاربردی ( ۳۵ دقیقه). جلسه صد و سی یک :طراحی بازی ضرب با انتخاب ضرب اعداد – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۸دقیقه). جلسه صد و سی و دو: طراحی بازی قطار ضرب – بصورت عملی و کاربردی ( ۲۸دقیقه). جلسه صد و سی و سه: بازی پیدا کردن دو عدد با حاصل جمع مشخص- بصورت عملی و کاربردی ( ۳۵ دقیقه). جلسه صد و سی و چهار: نمایش یا عدم نمایش شکل برای یک عبارت جمع – بصورت عملی و کاربردی ( ۲۵دقیقه). جلسه صد و سی و پنج : بازی مرتب کردن اعداد از بزرگ به کوچک بر روی قطار اعداد – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۶دقیقه). جلسه صد و سی شش : تکمیل منظره یک نقاشی با هر پاسخ درست – بصورت عملی و کاربردی ( ۲۴دقیقه). جلسه صد و سی و هفت: نوشتن اعداد عبارت جمع با کلیک مکرر روی خانه اعداد – بصورت عملی و کاربردی ( ۲۴دقیقه). جلسه صد و سی و هشت: طراحی بازی ریاضی – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۲دقیقه). جلسه صد و سی و نه:طراحی جدول ارزش مکانی برای اعداد سه رقمی – بصورت عملی و کاربردی ( ۳۲دقیقه). جلسه صد و چهل:خالی کردن یک کادر ورود عدد از عدد داخل آن – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۱دقیقه). ادامه در https://ejazesalam.ir/downloads/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-2/
آموزش پیشرفته تولیدمحتوای استوری لاین آموزش پیشرفته تولید محتوای الکترونیکی با استوری لاین سه articulate storyline در قالب ۳۳ فیلم آموزشی با کیفیت بسیار خوب همراه با سورس آماده آموزش ها و فایل های گرافیکی مورد نیاز با خرید آموزش پیشرفته استوری لاین می توانید اموزش کامل و با کیفیت سطح مقدماتی و متوسط و آزمون سازی را بصورت رایگان دریافت کنید. شکار اعداد آموزش پیشرفته تولید محتوای استوری لاین آموزش استوری لاین ساعت با دیال آموزش پیشرفته تولید محتوای استوری لاین آموزش استوری لاین قطار کلمات منوی حرفه ای آموزش پیشرفته تولید محتوای استوری لاین آموزش استوری لاین آموزش پیشرفته تولید محتوای استوری لاین Articulate Storyline جلسه شصت و پنج: بازگشت تمام گزینه ها با درگ گزینه اشتباه در آزمون کشیدن و رها کردن- بصورت عملی و کاربردی(۱۷ دقیقه). جلسه شصت و شش: بازگشت گزینه غلط در آزمون های کشیدن و رهاکردن – بصورت عملی و کاربردی (۲۷ دقیقه). جلسه شصت و هفت: تغییر وضعیت گزینه های درگ شدنی با قرار گیری روی محل دراپ – بصورت عملی و کاربردی(۱۵ دقیقه). جلسه شصت و هشت: طراحی آزمون کشویی – بصورت عملی و کاربردی (۲۱ دقیقه). جلسه شصت و نه: طراحی بازی آموزشی اعداد زوج – بصورت عملی و کاربردی ( ۲۷ دقیقه). جلسه هفتاد: طراحی یک تمرین الگویابی- بورت عملی و کاربردی (۱۸ دقیقه). جلسه هفتاد و یک:” انتخاب جواب با کلیک مکرر روی خانه ها – بصورت عملی و کاربردی( ۱۵ دقیقه). جلسه هفتاد و دو: طراحی فعالیت آموزشی تکمیل نقاشی – بصورت عملی و کاربردی ( ۲۵ دقیقه). جلسه هفتاد و سه: طراحی فعالیت آموزشی سوالات مرحله ای – بصورت عملی و کاربردی (۲۳ دقیقه). جلسه هفتاد و چهار: طراحی وضعیت اشیا با درگ کردن – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۷ دقیقه). جلسه هفتاد و پنج: تمام صفحه کردن نمایش فیلم در اسلاید – بصورت عملی و کاربردی (۱۰ دقیقه). جلسه هفتاد و شش: طراحی جعبه سوالات – بصورت عملی و کاربردی (۳۴ دقیقه). جلسه هفتاد و هفت: طراحی آزمون چندجای خالی عددی در یک اسلاید – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۳ دقیقه). جلسه هفتاد و هشت: چند سوال چند گزینه ای در یک اسلاید با قابلیت نمایش جواب ( ۲۶ دقیقه). جلسه هفتاد و نه: طراحی چند سوال صحیح و غلط در یک اسلاید – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۵ دقیقه). جلسه هشتاد: طراحی چند سوال چند گزینه ای تک پاسخی در یک اسلاید – بصورت عملی و کاربردی ( ۲۴ دقیقه). آموزش پیشرفته تولید محتوای استوری لاین آموزش استوری لاین جلسه هشتاد و یک: درگ جواب ها بر روی گزینه های در حال حرکت – بصورت عملی و کاربردی ( ۲۳ دقیقه). جلسه هشتاد و دو: آمدن گزینه های بعدی با درگ درست اولین گزینه در آزمون های درگ اند دراپ – بصورت عملی و کاربردی(۱۴ دقیقه). جلسه هشتاد و سه: طراحی آزمون ساعت با استفاده از ابزار دیال – بصورت عملی و کاربردی(۱۴ دقیقه). جلسه هشتاد و چهار: طراحی تمرین جمع و شکل آن – بصورت عملی و کاربردی(۲۳ دقیقه). جلسه هشتاد و پنج: طراحی بازی آموزشی مرتب کردن جمله روی قطار – بصورت عملی و کاربردی(۱۶ دقیقه). جلسه هشتاد و شش: تعاملی کردن تمرینات کتاب درسی -تمرین اول- بصورت عملی و کاربردی(۲۵ دقیقه). جلسه هشتاد و هفت: تعاملی کردن تمرینات کتاب درسی -تمرین دوم- بصورت عملی و کاربردی(۱۴ دقیقه). جلسه هشتاد و هشت: تعاملی کردن تمرینات کتاب درسی -تمرین سوم- بصورت عملی و کاربردی(۲۲دقیقه). جلسه هشتاد نه:تعاملی کردن تمرینات کتاب درسی -تمرین چهارم- بصورت عملی و کاربردی(۱۳دقیقه). جلسه نود: طراحی یک فعالیت برای آموزش کسر اعداد – بصورت عملی و کاربردی(۱۵ دقیقه). جلسه نود و یک: طراحس فعالیت کلیک روی گزینه های متحرک – بصورت عملی و کاربردی( ۲۴ دقیقه). جلسه نود و دو: هماهنگ کردن متن و صدا برای آموزش قرآن و فارسی – بصورت عملی و کاربردی( ۲۶ دقیقه). جلسه نود و سه: آزمون وصل کردنی نوع اول – عملی و کاربردی( ۲۳ دقیقه). جلسه نود و چهار: آزمون وصل کردنی نوع دوم – عملی و کاربردی(۲۵ دقیقه). جلسه نود و پنج: طراحی منو نمونه اول – بصورت عملی و کاربردی(۱۶ دقیقه) جلسه نود و شش:طراحی منو نمونه دوم- بصورت عملی و کاربردی ( ۱۴ دقیقه). جلسه نود و هفت: طراحی منو نمونه سوم- بصورت عملی و کاربردی ( ۱۸دقیقه). جلسه نود و هشت: طراحی منو نمونه چهارم- بصورت عملی و کاربردی ( ۲۴دقیقه). جلسه نود و نه: تبدیل پوشه خروجی استوری لاین بصورت یک فایل اجرایی – عملی و کاربردی(۶ دقیقه). آموزش بازی سازی با استوری لاین در قالب ۱۹فیلم آموزشی با کیفیت بسیار خوب همراه با سورس آماده آموزش ها و فایل های گرافیکی مورد نیاز بازی رنگ آمیزی با استوری لاین بازی رنگ آمیزی کلمات با استوری لاین بازی کارت حافظه با استوری لاین جلسه صد:طراحی برنامه رنگ آمیزی نوع اول – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۹ دقیقه). جلسه صد و یک:طراحی برنامه رنگ آمیزی نوع دوم – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۷دقیقه). جلسه صد و دو:طراحی برنامه رنگ آمیزی با مداد رنگی نوع سوم – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۵دقیقه). جلسه صد و سه:طراحی برنامه رنگ آمیزی با قلم مو نوع چهارم – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۴دقیقه). جلسه صد و چهار: ساخت جدول سودوکو( بازی شگفت انگیز) نوع اول- بصورت عملی و کاربردی (۱۶ دقیقه). جلسه صد و پنج: ساخت جدول سودوکو( بازی شگفت انگیز) نوع دوم- بصورت عملی و کاربردی (۱۴دقیقه). جلسه صد و شش: ساخت جدول سودوکو( بازی شگفت انگیز) – بصورت عملی و کاربردی (۲۸دقیقه). جلسه صد و هفت: ساخت جدول سودوکوانتخاب عدد با کلیک مکرر- بصورت عملی و کاربردی (۲۱دقیقه). جلسه صد و هشت: بازی پازل نوع اول – بصورت عملی و کاربردی (۲۱ دقیقه). جلسه صد و نه: بازی پازل نوع دوم با کلیک مکرر روی قطعات – بصورت عملی و کاربردی (۱۶دقیقه). جلسه صد و ده: طراحی پازل آموزشی- بصورت عملی و کاربردی(۱۸ دقیق). جلسه صد و یازده: انتخاب جواب از بین قطعات پازل – بصورت عملی و کاربردی (۲۸ دقیقه). جلسه صد و دوازده:طراحی بازی پیداکردن اختلاف دو تصویر – بصورت عملی و کاربردی (۲۷ دقیقه). جلسه صد و سیزده: طراحی فعالیت شمارش شکل و رنگ آمیزی – بصورت عملی و کاربردی ( ۲۷ دقیقه). جلسه صد و چهارده: طراحی بازی آموزشی الگویابی رنگ آمیزی – بصورت عملی و کاربردی ( ۲۹ دقیقه). جلسه صد و پانزده: طراحی بازی کارت های حافظه – بصورت عملبی و کاربردی(۲۹ دقیقه). جلسه صد و شانزده: طراحی بازی کارتهای حافظه، تمام کارت ها رو – بصورت عملی و کاربردی (۹ دقیقه). جلسه صد و هفده: طزاحی بازی کارت های حافظه نصف کارت ها رو نصف دوم پنهان – عملی و کاربردی(۱۰ دقیقه). جلسه صد و هجده: طراحی بازی ذهنی اسلایدر – بصورت عملی و کاربردی(۱۹ دقیقه). آموزش استفاده از جاوااسکریپت در بازی سازی آموزشی با استوری لاین در قالب ۲۰ فیلم آموزشی با کیفیت بسیار خوب همراه با سورس آماده آموزش ها و فایل های گرافیکی مورد نیاز بازی آموزشی با استوری لاین بازی آموزشی با استوری لاین بازی آموزشی با استوری لاین جلسه صد و نوزده: ساخت عبارت های جمع تصادفی – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۹ دقیقه). جلسه صد و بیست: ساخت عبارت های ضرب تصادفی – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۸دقیقه). جلسه صد و بیست و یک :ساخت دو عدد تصادفی و مقایسه آنها – بصورت عملی و کاربردی (۱۸ دقیقه). جلسه صد و بیست و دو :ساخت بزرگترین عدد چهار رقمی با اعداد تصادفی – بصورت عملی و کاربردی (۲۷دقیقه). جلسه صد و بیست و سه :انتخاب بزرگترین عدد از بین چند عدد تصادفی – بصورت عملی و کاربردی (۲۰دقیقه). جلسه صد و بیست و چهار :کلیک روی اعداد از کوچک به بزرگ – بصورت عملی و کاربردی (۲۷دقیقه). جلسه صد و بیست و پنج:وارد کردن شکل با توجه به عبارت جمع – بصورت عملی و کاربردی (۳۲دقیقه). جلسه صد و بیست و شش:عبارت جمع تصادفی بصورت چند گزینه ای تک پاسخی – بصورت عملی و کاربردی (۲۴دقیقه). جلسه صد و بیست و هفت:نوشتن اعداد عبارت جمع برای اشکال تصادفی – بصورت عملی و کاربردی (۲۵دقیقه). جلسه صد و بیست و هشت:طراحی بازی اموزشی شمارش انگشتان دو دست – بصورت عملی و کاربردی (۲۹دقیقه). جلسه صد و بیست و نه:طراحی زمان و ساعت بندی بازی – بصورت عملی و کاربردی (۲۷دقیقه). جلسه صد و سی: بازی مرحله ای حرکت مرحله ای عمل تفریق – بصورت عملی و کاربردی ( ۳۵ دقیقه). جلسه صد و سی یک :طراحی بازی ضرب با انتخاب ضرب اعداد – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۸دقیقه). جلسه صد و سی و دو: طراحی بازی قطار ضرب – بصورت عملی و کاربردی ( ۲۸دقیقه). جلسه صد و سی و سه: بازی پیدا کردن دو عدد با حاصل جمع مشخص- بصورت عملی و کاربردی ( ۳۵ دقیقه). جلسه صد و سی و چهار: نمایش یا عدم نمایش شکل برای یک عبارت جمع – بصورت عملی و کاربردی ( ۲۵دقیقه). جلسه صد و سی و پنج : بازی مرتب کردن اعداد از بزرگ به کوچک بر روی قطار اعداد – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۶دقیقه). جلسه صد و سی شش : تکمیل منظره یک نقاشی با هر پاسخ درست – بصورت عملی و کاربردی ( ۲۴دقیقه). جلسه صد و سی و هفت: نوشتن اعداد عبارت جمع با کلیک مکرر روی خانه اعداد – بصورت عملی و کاربردی ( ۲۴دقیقه). جلسه صد و سی و هشت: طراحی بازی ریاضی – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۲دقیقه). جلسه صد و سی و نه:طراحی جدول ارزش مکانی برای اعداد سه رقمی – بصورت عملی و کاربردی ( ۳۲دقیقه). جلسه صد و چهل:خالی کردن یک کادر ورود عدد از عدد داخل آن – بصورت عملی و کاربردی ( ۱۱دقیقه). ادامه در https://ejazesalam.ir/downloads/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-2/